Subscribe:

06.04.2011.

Visa elektron kartica - Vojvođanska banka


Visa elektron kartica se izdaje fizičkim licima rezdentima Republike Srbije, koja poseduju ličnu kartu i imaju otvoren tekući račun u filijalama/ekspoziturama Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad. Kartica se izdaje sa brojem tekućeg računa.Korisnik karticu može koristiti:
·          kao identifikacionu, uz čekove
·          za plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu koja su opremljena POS terminalima i obeležena znakom VISA ELECTRON
·          za podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na bankomatima i šalterima Visa banaka.
Za korišćenje kartice u inostranstvu, potrebno je otvoriti namenski devizni račun u Filijali/ekspozituri Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, koji se vodi u EUR. Raspoloživi iznos za trošenje karticom u inostranstvu jednak je stanju na namenskom deviznom računu Korisnika kartice.
Za obaveze koje nastaju korišćenjem kartice u zemlji Banka zadužuje tekući račun, dok za obaveze po transakcijama načinjenim u inostrantvu, Banka zadužuje namenski devizni račun Korisnika kartice.
Korisnik može koristiti platnu karticu samo pod uslovom da ima pokriće na svojim računima u trenutku korišćenja kartice.
Korisnik osnovne kartice ima pravo da dodeli dodatne kartice licima koje sam ovlasti. Broj dodatnih kartica nije ograničen.
Kartica se izdaje sa rokom važnosti 5 godina. Nakon isteka roka važnosti, kartica se ponovo izdaje na isti rok.
Visa elektron kartica se izdaje bez naknade za izdavanje kartice.

E-banking VOLKSBANK Srbija

E-banking je sistem za elektronsko bankarstvo koji korisnicima omogućava rad sa svim računima, bez potrebe za fizičkim pojavljivanjem u banci. E-banking, preko svojih kanala za komunikaciju, omogućava veliku slobodu i fleksibilnost u vođenju tekućih finansija. Pored toga, korisnici preko E-bankinga uvek imaju pravovremenu informaciju o tome šta se događa sa njihovim novcem. Pomoću E-banking servisa, dobijate banku kada hoćete i odakle hoćete. Imate banku na dohvat ruke, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Prednosti eBankinga u odnosu na klasično poslovanje su:
- Smanjenje troškova transakcija (33%)
- Brži obrt sredstava
- Siguran i bezbedan platni promet
- Uštedu vremena
- Mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mesta, od kuće…
- Stalni uvid u stanje na računu i promet

04.04.2011.

Pexim e-bank paket - Credit Agricole Serbia

Da biste koristili usluge elektronskog bankarstva, bilo da ste rezident ili nerezident, potrebno je da imate otvoren tekući račun u Crédit Agricole Srbija.
Ako ste nerezident, Pexim e-bank paket možete koristiti samo za pregled stanja i prometa svojih računa.
Pogodnosti ovog sistema su:
 • Logujete se koristeći Mini CD na kojem Vam je izdat sertifikat, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom,
 • Možete da kreirate proizvoljni nalog za prenos (da plaćate proizvoljnom poveriocu),
 • Poslovanje 24 časa na dan, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje,
 • Štedite vreme jer ne morate da idete do Banke,
 • Štedite novac jer su provizije na elektronske naloge značajno niže,
 • Možete da vršite upit o stanju Vaših računa u realnom vremenu,
 • Imate uvid u promet svojih računa
 • Imate uvid u stanje i promet svojih kreditnih kartica, možete da plaćate mesečne obaveze po kreditnoj kartici
 • Možete da vršite menjačke poslove (kupovina i prodaja deviza)
 • Imate uvid u račune oročene i avista štednje, dinarske i devizne
 • Možete da vršite transfere između računa istog vlasnika
 • Imate potvrde o izvršenim plaćanjima i promenama na računu
 • Možete da koristite IVR uslugu - govorni automat za proveru stanja na računu, kao i naručivanje poslednjih 10 transkacija na e-mail
Na Vaš zahtev sertifikat  može da se izda i na Pametnoj kartici.
Sadržina Pexim e-bank paketa
 • MiniCD
 • PIN mailer (zatvorena koverta sa korisničkim imenom i šifrom)
 • Instalacioni CD
 • Uputstvo za instalaciju
Oprema koja je neophodna za korišćenje E-bank paketa:
 • PC računar sa, minimalno, Windows 2000 operativnim sistemom
 • CD ROM jedinica
 • Otvoren nalog na jednom od domaćih provajdera i internet veza

Elektronsko bankarstvo - ALPHA BANK

Jednim klikom do Vaše banke

Zanima Vas stanje na Vašim računima - tekućem računu, kreditnoj partiji ili štednom računu? Želite da izvršite uplatu? Potreban Vam je izveštaj o promenama na računu u određenom periodu? I sve to odmah?

Gde god da se nalazite, bilo u udobnosti sopstvenog doma, na radnom mestu, ili pak na egzotičnom putovanju na drugom kraju planete, u bilo koje doba dana ili noći, mi smo i dalje tu, samo na jedan klik od Vas!

Alpha Elektronsko Bankarstvo Vam omogućava

 • Uvid u stanje i pregled promena po tekućem računu, kreditnim partijama i deviznom računu
 • Pregled izvršenih naloga i njihove strukture
 • Davanje i izvršenje naloga u korist primaoca unutar Banke
 • Davanje i izvršenje naloga u korist primaoca čiji se račun nalazi van Banke
 • Davanje naloga ranije ili na datum izvršenja
 • Pregled Izvoda po računima u periodu koji god želite
 • Uvid u stanje i promene po štednim računima
 • Obračun i uvid u kreditne partije

Uređaj za Alpha Elektronsko Bankarstvo:

Takođe, iz ponude Alpha Elektronskog bankarstva izdvajamo TOKEN uređaj uz koji Vam je omogućeno još brže, jednostavnije, bezbednije i komfornije korišćenje različitih bankarskih usluga sa bilo kog mesta gde postoji Internet.

TOKEN je mali i praktičan uređaj, veličine priveska za ključeve, koji klijentima pruža najviši stepen zaštite u elektronskom načinu poslovanja. On ne zahteva bilo kakvu software i hardware instalaciju, čime je osigurana njegova izuzetna mobilnost, ali i funkcionalna univerzalnost, jer klijentu omogućava da u bilo kom trenutku koristi sve elektronske servise Banke.

Kako postajete korisnik Alpha Elektronskog bankarstva

Sve navedene pogodnosti i prednosti modernog poslovanja, dostupne su Vam na jednostavan način, bez komplikovanih procedura.

Sve što je potrebno jeste da popunite Pristupnicu za Alpha Elektronsko bankarstvo u bilo kojoj Alpha Bank poslovnici.

Za sve dodatne informacije, posetite nas u više od 150 poslovnica širom Srbije.